Samlingsutställning våren 2012

17 mars 2012
Gunilla Råberg keramik, Anja Larsson textil, Gun-Britt Larson grafik,
Mats Svensson grafik

vogel

Vogel, Anja Larsson & Gunilla Råberg

Gunilla Råberg
Gunillas konst är vacker brukskeramik, unikt handslaget kakel och mosaiker. Hon vill skapa en atmosfär av närvaro, av enkelt liv, lyfta fram det vackra materialet, som en motvikt till det likriktade i samhället där allt stöps i samma form.

 

 

Anja Larsson
Anja gör brukskonst och unika bilder med materialkänsla och färgsäkerhet. Hon söker efter det vackra, själslikt berörande. Sin inspiration hämtar hon från naturen och det vanliga livet som pågår runt henne – runt oss.

skalbagge

Skalbagge, Gun-Britt Larsson

Gun-Britt Larson
Gun-Britt är produktiv. Hon arbetar med flera tekniker, såväl akvarell som grafik. Hon hämtar inspiration från naturen och i hennes bilder finns både växt- och djurmotiv, som lockar fantasin med alla sina detaljer.

 

 

 

back_svensson

Vårbäck, Mats Svensson

Mats Svensson
Med teckningen som grund arbetar Mats med grafik och akvarell.
I båda
teknikerna är ljuset det som vägleder honom.
Hans bilder har tidigare mest handlat om odlingslandskapet som
motivkrets, men han har på senare tid mer och mer
börjat undersöka både verkliga och fiktiva äldre industrimiljöer.