Barbro Christoffersson

11-26 Oktober 2014

Min konst innehåller alltid människor, med några få undantag. Det är det som intresserar mig, mänskliga relationerna. Ensamhet, utsatthet att känna sig fel i olika sammanhang (mal placé) är allmänmänskliga upplevelser och känslor. Många gånger har en flicka fått vara symbolen. I den här utställning har dans ett stort utrymme – en bild av frihet men också utsatthet i solodansen.

josephine tusch

Josephine tusch, Barbro Christoffersson

Hjo i oktober 2014
Barbro Christoffersson

Länk till Skaraborgs Konstgrafiskas Hemsida
Barbro Christofferssons sida