Historia

Tingshus från 1641 till 1891

Binneberg har sedan urminnes tider varit en plats där människor odlat, byggt och bott. De hittills äldsta beläggen för namnet finns i ett brev från 1397. År 1641 blev häradsrätten fast knuten till en bestämd plats från att tidigare ha flyttat runt till olika orter. Då bestämdes att Binneberg skulle vara ”rätter tingsstad” för Vadsbo härad. Från 1641 till 1891 kom ting att hållas i Binneberg. I tingshusets skugga inrättades också ett gästgiveri. Sannolikt är nuvarande tingshusets stenbyggda bottenvåning uppförd på 1700-talet. Övervåningen av trä tillkom på 1800-talet.

1891_husen

1891 kasserades tingshusen i Binneberg och Valla. Det nya gemensamma tingsstället blev Moholm. Tingshuset i Binneberg kom sedan att användas som skola, lärarbostad, sammanträdeslokal för kommunen, mejeri mm. Det gamla tingshuset förföll men räddades till eftervärlden av Sixten Bengtsson, känd som ”Västgötabengtsson”. Genom insamlade medel upprustades huset och återinvigdes år 1950.

tingsalen_teckning_500

Tingssalen, teckning av K.O.Stéen 1971

 

Upploppet 1710

Till de mer dramatiska händelserna i Binnebergs Tingshus historia hör upploppet som skedde där 1710. Män hade kallats till Tingshuset för utskrivning till det stora kriget med Danmark. Missnöjet var stort bland de tillresta och det hela slutade med ett upplopp där den illa beryktade kronofogden Johan Warenberg blev ihjälslagen. I efterföljande rättegång dömdes åtta personer till döden. Fem av dem dog i häktet, och de tre övriga avrättades 1710. Mer om 1710-års dramatik finns att läsa i Västgöta-Bengtssons skrift ”Binneberg år 1710-en tidsbild” som finns att köpa på tingshuset.

070304_4100Kung Gustav VI Adolfs Eriksgata

Kung Gustav VI Adolf besökte det nyrenoverade tingshuset på sin Eriksgata i Skaraborgs län 1951. Till minne av detta besök finns en sten med kungens namnteckning vid vägen.

Wadsbo härads vapen. Denna stentavla sitter idag i tingshusets entré.

Wadsbo härads vapen. Denna stentavla sitter idag i tingshusets entré.

De gamla domböckerna

För släktforskare och andra historie-intresserade är de gamla domböckerna av stort intresse. Det finns idag möjlighet att läsa protokoll från ting som hållits i tingshuset från 1600-talet fram till 1891. Dessa protokoll är mikrofilmade och kan bl. a studeras på gamla biblioteket i Skara.

karta1655_500Karta från 1655

Bilder ovan visar en detalj av karta från 1655. Binneberg stavades på denna karta Bijneberg. Många namn är än idag de samma och en del vägars sträckning stämmer ännu. Ett nytryck av kartan gjordes 1998 av Vadsbo hembygdsförening och lantmäteriet. Kartan kan köpas på Vadsbo museum och Lantmäteriet i Mariestad.