Verksamhet

Binnebergs tingshus är ett levande kulturcentrum och en träffpunkt för bygdens föreningar och kyrka. I huset finns en vacker tingssal och andra rum som lämpar sig utmärkt för utställningar, musik, föredrag och fest. Stiftelsen Binnebergs Tingshus anordnar varje år konstutställningar, musikevenemang, föredrag mm. Det finns också möjlighet att boka visningar och hyra lokaler.

Stiftelsen

Binnebergs tingshus är en stiftelse och har en politiskt vald styrelse, som ansvarar för verksamheter i huset. Till uppdraget hör att:

  • Bjuda in konstnärer och arrangera konstutställningar.
  • Ordna kulturprogram, t.ex.föreläsningar, musikprogram.
  • Hyra ut tingshusets lokaler till allmänheten och Binnebergs kyrka.
  • Ansvara för det skolmuseum som finns på övre våningen.
  • Se till att hus och tomt vårdas på ett bra sätt.

Huvudman för stiftelsen är Skövde kommun. Under kontakt finns uppgift om aktuell styrelse.

tingsalen_utstallning

Tingshuset är en vacker utställningslokal. Här är en bild från Martin Hanssons utställning.

 

Skol- och tingshusmuseum

I tingshuset finns två museum, ett tingshusmuseum som berättar om tingshusets funktion genom tiderna och ett litet charmigt skolmuseum.

Arkiv

Då stiftelsen bildades fanns det också en tanke att man skulle bygga upp ett forskningsarkiv med uppgifter om föreningar, gårdar, företag mm i bygden. Det finns därför ett mindre arkiv i tingshuset med handlingar från lokala föreningar, några gårdsarkiv, arkiv från några företag mm. 2004 gjorde Benny Larsson Kommunarkivarie i Skövde en förteckning över det som finns i arkivet och då flyttades också en del av arkivet till Skövde kommun. arkiv lista. Tillkommit efter det att inventeringen gjordes har arkiv från Rör och Odensåkers bygdegårdsförenings och Garpängens vägförening.

Västgötalitteratur

För den som vill veta mer om Västergötland finns också ett ”forskarrum” fyllt med böcker som ”Västgöta Bengtsson” samlat ihop.