Museum

I tingshuset finns två museum, ett tingshusmuseum som berättar om tingshusets funktion genom tiderna och ett litet charmigt skolmuseum. Då vi har öppet går det bra att besöka dessa. Vid önskemål kan vi  anordna visningar för såväl grupper som enskilda av tingshuset och dess museum.

070304_4109_tingmuseumTingshusmuseum

Här visas dels föremål som samlats in eller skänkts till tingshuset, dels visas föremål som lånats
in från Västergötlands museum. Västgöta Bengtsson och de som hjälpte honom att rädda tingshuset lyckades hitta många föremål som en gång hört till tingshuset.

070304_4102_klocka

Till ting har tingshusets klocka från 1738 ringt många gånger. Den flyttades med till Moholm då Binnebergs tingshus kasserades. Klockan såldes sedan på auktion för 2 kr till Sörbylund. I samband med restaureringen av tingshuset skänktes den åter till tingshuset.

070304_4103_tingshussal

Tingssalen är ett vackert rum med vitkalkade väggar och stengolv. Akustiken är god och ljuset från fönstren vackert. På bilden ser man några av de gamla tingshus stolarna.  Salen lämpar sig väl för utställningar. För att underlätta hängning av konst finns tavellister och punktbelysning.

070304_4110_skolmuseumSkolmuseum

Tingshuset fungerade under en tid som skola. Idag finns ett skolmuseum i tingshuset. I
skolmuseet kan man sitta i gamla skolbänkar och titta på dåtidens pedagogiskahjälpmedel.

070304_4113_skolmuseum