Wivian Tuuri

Wivian Tuuri, 14 -28 september 2013

tn_wivian032

Skålkvinnan, Wivian Tuuri

Född i Skara – sedan 1971 bosatt i Axvall. Yrkesverksam sedan 1980. Arbetar huvudsakligen med akvarellmåleri – en spännande måleriteknik som lockar med transparens och högstämda färgklanger.

FORMSPRÅKET ÄR BASEN i mitt komponerande
FÄRGERNA ÄR DISKANTEN, som höjer tonen.

Besök göra Wivians Hemsida

 

utstallningen

En bild från utställningen. Foto: Wivian Tuuri